Rekonstrukcja » Galeria postaci

Patrol chemiczno – rozpoznawczy – Dywizja Piechoty 193
Patrol chemiczno – rozpoznawczy – Dywizja Piechoty 193

Niniejsza sesja zdjęciowa przedstawia wyposażenie i służbę żołnierzy patrolu dezynfekcyjnego z plutonu przeciwgazowego, kompanii sanitarnej Dywizji Piechoty. Żołnierzy przedstawiliśmy podczas wykonywania patrolu chemiczno – rozpoznawczego, podczas którego wyznaczony patrol dokonywał rozpoznania terenu podejrzanego o skażenie gazami bojowymi. Przedstawione wyposażenie i ubiór zostały opracowane w oparciu o instrukcje wojskowe z końca lat 30-tych oraz materiały zgromadzone w Wojskowym Biurze Historycznym.


Żołnierze patrolu zaprezentowani się w ubiorze ochronnym niepełnym, używanym podczas rozpoznania otwartego terenu podejrzanego o skażenie (bez rowów i pomieszczeń). Ubiór składa się z rękawic ochronnych gumowych oraz butów ochronnych gumowych. Ponadto mają oni założone maski przeciwgazowe wz.32 oraz zdjęte oporządzenie skórzane, w tym pas główny. Oporządzenie skórzane było trudne do dezynfekcji, w związku z tym zalecano, by w razie możliwości zdjąć pas główny i wszelkie inne elementy z tego materiału. Ponadto patrol został wyposażony w torby dezynfekcyjne, w których przenoszono m.in. ubiór ochronny lub materiały do wykonywania patrolu rozpoznawczego. Żołnierze noszą mundury sukienne składające się z kurtki wz.36 oraz spodni wz.37. Na głowach rogatywki polowe wz.34.


Żołnierze patrolu chemiczno – rozpoznawczego posługują się wskaźnikami „RN”, które pozwalały na stwierdzenie obecności gazów parzących. Były to papierki pokryte warstwą odczynnika chemicznego w barwie ceglastej, które czerniały pod działaniem gazu. Przenoszono je w drewnianych skrzyneczkach w torbie dezynfekcyjnej. Żołnierze dokonują także poboru próbek powietrza, przez użycie butelki z piaskiem oraz próbek przedmiotów do słojów, które stosownie opisują w celu późniejszej analizy.


Uwagi: Ze względu na problem ze znalezieniem odpowiednich rękawic, zastosowano rękawice gumowe 5-cio palczaste, w miejsce 3-palczastych. Otok rogatywki polowej pozostawiono przesunięty, ze względu na częste jego obsuwanie się, przy zakładaniu masek.


Podziekowania dla Pana Pawła Sajewskiego za pomoc.