Rekonstrukcja » Galeria postaci

Historia Wojska Polskiego, jego umundurowania i uzbrojenia to nie tylko karabiny, armaty, czołgi. To także historia wojsk łączności, już niego zapomniaych przez rekonstruktorów. Staramy się to zmieniać. Rekonstrukcja historyczna pozwala w zupełnie nowy sposób poznać barwę i broń II Rzeczypospolitej. Jako część naszej działalności prezentujemy poniżej sylwetki mundurowe wybranych żołnierzy II RP.

 

 

Sierżant podchorąży rezerwy - dowódca czołgu 7TP - rok 1939

Wraz z rozpoczęciem produkcji czołgów 7 TP w 1935 r., pierwsze 4 egzemplarze trafiły do 3. batalionu pancernego w Warszawie. Na początku 1936 roku oddano do tego batalionu jeszcze 14 czołgów, co pozwoliło na sformowanie pierwszej kompanii mobilizowanej na czas wojny, składającej się z 15 czołgów. Resztę pojazdów zostawiono w ramach kompanii szkolnej. W końcu 1937 roku batalion otrzymał pojazdy powstałe w ramach II serii produkcyjnej (w większości czołgu jednowieżowe), a do maja następnego roku pojazdy III serii.

więcej
Kapral instruktor plutonu konnego telegraficznego 7 Batalionu Telegraficznego – lato 1931.

W 1929 r. powołano do życia Brygadę Kawalerii „Poznań” z przeformowania 3. Dywizji Kawalerii. Łączność dla Brygady zapewniał pluton łączności, który wcześniej funkcjonował w ramach szwadronu pionierów. Wymagania łączności dla nowej Brygady były z roku na rok coraz większe. Dnia 29 lipca 1930 r. przy 7. Batalionie Telegraficznym utworzono pluton konny telegraficzny i wcielono tytułem próby do Brygady Kawalerii „Poznań”.

więcej