Rekonstrukcja » Galeria postaci

Kanonier 2-giego rocznika 2 dyonu artylerii przeciwlotniczej – Grodno zima 1937/38
Kanonier 2-giego rocznika 2 dyonu artylerii przeciwlotniczej – Grodno zima 1937/38


Całość szkolenia w artylerii przeciwlotniczej w drugiej połowie lat trzydziestych trwać miała 25 miesięcy, jednak w ogólnym harmonogramie służby czynnej ujęto tylko okres 22,5 miesiąca. W I roku służby kanonier odbywał trwającą 1,5 miesiąca szkołę rekruta, po czym rozpoczynał 7-dmio miesięczny okres specjalizacyjny. Zwieńczeniem I roku służby był udział w szkole ognia, czyli letniej koncentracji.


Zima każdego roku stanowił okres, w którym wydawano tzw. „Wytyczne szkolenia w półroczu zimowym”, dla danego okresu oraz dla danej grupy artylerii. Był to czas na usunięcie niedomagań wyszkoleniowych zarówno dla kadry oficerskiej, podoficerskiej, jak i dla kontyngensu i rezerwistów. Wydawano wówczas zarządzenia dotyczące prac teoretycznych, jak i ćwiczeń zimowych.


Przeprowadzano bateryjne bojowe ćwiczenia całodzienne (co najmniej raz w miesiącu pełnym stanem wojennym), ćwiczenia dywizjonowe szkieletowe, a także ćwiczenia garnizonowe, czy między garnizonowe. Uzupełniano także braki wyszkolenia ogólnego czy starano się zachowywać sprawność fizyczną żołnierzy.


Niniejsza sesja przedstawia kanoniera po zakończeniu I roku służby, w zimie 1937/38 r., w oporządzeniu polowym zimowym, gdzieś w okolicach Grodna. Kanonier umundurowany jest w mundur sukienny z płaszczem wz.19. Na kołnierzu płaszcza barwy artylerii przeciwlotniczej. Pod płaszczem kurtka wz.19/35 oraz spodnie sukienne wz.19. Na stopach trzewiki z owijaczami. Warto w tym miejscu zauważyć, iż jednostki artylerii przeciwlotniczej otrzymały rozkaz przemundurowania w buty saperskie dopiero z dniem 1 kwietnia 1939 r. Do tego czasu wiele jednostek donaszało trzewiki.


W stanie kanonier spięty pasem głównym wz.31, wraz z dwiema ładownicami wz.22. Na pasie także bagnet wz.28 oraz chlebak wz.24. Na chlebaku, przez ramię założona ćwiczebna maska przeciwgazowa R.S.C. wz.24 w niskiej puszce. Na plecach tornister nowego wzoru wz.33, wraz z kocem pod klapą oraz menażką przypiętą trokami. W rękach niemiecki karabinek 7,92 mm wz.98 AZ. Na dłoniach brązowe rękawice wełniane wz.32. Na głowie kanonier nosi wełnianą, zimową kominiarkę wz.32 oraz hełm wz.31.