Nasze wyjazdy » 2016

Szkolenie telefoniczne - 9-10 kwietnia 2016
Szkolenie telefoniczne - 9-10 kwietnia 2016

Zgodnie z rozkazem L.dz. 650/tjn. 39 "Wytyczne szkolenia w półroczu letnim 1939 r" wydanym przez gen. bryg. Romana Abrahama wszystkie jednostki podległej mu Brygady skierowane zostały na ćwiczenia poza swoimi macierzystymi koszarami. Zgodnie z rozkazem dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii już 2 czerwca 1939 roku Szwadron Łączności nr 7 przeszedł do rejonu zamykającego się w trójkącie trzech podpoznańskich miejscowość Kórnik-Radzewo-Czmoniec.

 

Ten ograniczony od wschodu linią jezior, a od zachodu rzeką Wartą wraz z jej starorzeczami obszar stwarzał doskonałe warunki do ćwiczeń oraz nauki służby w polu. Składające się z najlepszego elementu żołnierskiego pododdziały łączności Wielkopolskiej Brygady stawały przed dużym wyzwaniem - z jednej strony realizowano III etap szkolenia przewidzianego dla ogółu kontyngensu, z drugiej zaś zapewniano łączność dla pozostałych oddziałów Brygady.

 

Chcąc poznać miejsca w jakich szkoliła się odtwarzana przez nas jednostka na weekendowe ćwiczenia udaliśmy się w rejon "trójkąta" aby po upływie 77 lat wśród warciańskich starorzeczy na nowo pojawili się żołnierze łączności Wielkopolskiej Brygady...