Biblioteczka » Varia

W roku 1929 sztab wojska sowieckiego wprowadza do swych pułków piechoty i kawalerji tak zwanych strzelców wyborowych („snajperów“). Nazwa „snajper" (sniping) pochodzi od słowa angielskiego „Snip“, oznaczającego ptaka-krzyka, który jak wiadomo lata bardzo szybko, zmieniając co chwila kierunek lotu, jest on przeto dla myśliwego celem bardzo trudnym, wymagającym strzału precyzyjnego i bardzo szybkiego. Tem przeto mianem ochrzcili Anglicy w początkach wojny pozycyjnej niemieckich strzelców wyborowych, uzbrojonych w karabiny z lunetami, którzy celnym ogniem z różnych odległości wystrzeliwali dowódców, obserwatorów, czujki, obsługę ciężkich kar. masz. i t. p., zadając w ten sposób bardzo ciężkie straty wojskom sprzymierzonych.

 

więcej

Temat w tym artykule poruszony nie dotyczy tzw. okre­śleń: „dowódca powinien...“, „obowiązkiem dowódcy jest...“, „dowódca musi...“, „byłoby wskazane, żeby dowódca...“ — i tym podobnie. Chodzi natomiast o wskazanie na kilka problemów społecznych, które wyłaniają się same ze stosunku każdego władcy — a więc i dowódcy — do każdych podwładnych — a więc i do żołnierzy, problemów zależnych nie od „dobrej“ czy „złej“ woli poszczególnych członków stosunku władczo-podwładnego, ale wynikających z samej natury tegoż stosunku.

więcej

W ostatnich latach, w politycznej i wojskowej prasie japońskiej pojawił się cały szereg książek, broszur, artykułów  itd., omawiających i wyjaśniających politykę Japonji w odniesieniu do innych (zwłaszcza sąsiednich) państw; można tam znaleźć cały szereg rozważań, przewidywań i wskazówek odnośnie do zagadnień: dalekiego Wschodu, Mandżurji, Mongolji, oceanu Spokojnego, itd., jak również odnośnie do formy przyszłych działań wojennych na dalekim Wschodzie, organizacji obronnej imperium japońskiego, składu i wyposażenia japońskich sił zbrojnych.

więcej

Powodzenie w walce nocnej z lotnictwem nieprzyjaciela, z małemi jedynie wyjątkami, zależy od skutecznej pracy reflektorów przeciwlotniczych.

 

więcej

W porównaniu z ilością miejsca, poświęconego w literaturze wojskowej zagadnieniom motoryzacji i mechanizacji wojska, zbyt mało poświęca się zagadnieniu jego elektryfikacji. Autor przytoczonej powyżej pracy daje w niej ogólny zarys zapotrzebowania i użycia energji elektrycznej do celów wojskowych i omawia wyposażenie wojska w niezbędne do różnorodnych celów silniki i maszyny elektryczne. Jest on tego zdania, że zbliżamy się do okresu, w którym będziemy strzelali i jeździli posługując się siłą elektryczności.

 

więcej

Na organizację wszystkich zespołów najlepiej nadają się pierwsze dni pobytu  poborowych w oddziale. Późniejszy termin jest o tyle niewskazany, że następne tygodnie twardej szkoły żołnierskiej mogą zmniejszyć ilość chętnych do wzięcia czynnego udziału w życiu świetlicowym.

więcej

Artykuł z sowieckiego pisma wojskowego "Wojna i Rewolucja" z 1925 r. autorstwa K. Osipienko, w streszczeniu generała brygady dr. S. Składkowskiego.

 

więcej

Nakreślanie sobie dużych i efektownych celów jest rzeczą stosunkowo łatwą. O wiele trudniejsze natomiast jest znalezienie i stosowanie właściwych sposobów, prowadzących do osiągnięcia celu. Często nikłe, niepozorne ścieżki najpewniej prowadzą na szerokie gościńce wiodące do niego.

więcej

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0