Biblioteczka » Przemysł łączności

Radomska Wytwórnia Telefonów „Ericsson” (1938 - 1939)

W 1937 władze państwa w zawarły umowę z będąca pod kontrolą kapitału szwedzkiego Polską Akcyjną Spółką Elektryczną „Ericsson” (P.A.S.E. Ericsson) dotyczącą rozpoczęcia prac na terenie tworzonego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

więcej
Sanocka Fabryka Akumulatorów (1937 - 1939)

Powstała w 1931 roku spółka „Sanok” Polska Spółka dla Przemysłu Gumowego początkowo podjęła produkcję węży gumowych dla kolei, masek przeciwgazowych oraz powłok balonowych dla wojska.

więcej

Zakłady Elektrotechniczne "Magnet" S-ka Akc. (właściciel inż. Zygmunt Popławski) zlokalizowane przy ul. Stępińskiej 13 i Promenada 1/3 (stacja obsługi, narożnik Piaseczyńskiej i Promenady), zatrudniające w końcu 1938 roku 276 pracowników.

więcej

Polskie Towarzystwo Akumulatorowe „Petea” Spółka Akcyjna w kwietniu 1937 roku zgłosiło do M.S.Wojsk. gotowość przeniesienia fabryki z miejscowości Biała do rejonu COP.

więcej