Biblioteczka » Łączność

Kwestja służby łączności w poszczególnych pułkach artylerji jest dotychczas przeważnie tak słabo postawioną, że należałoby się zastanowić, jak tę ogólną bolączkę usunąć.

więcej

Truizmem jest, że posiadanie jak i utrzymanie łączności zadecydowało o losie nie jednej bitwy. Zachowanie kontaktu pomiędzy jednostkami było na tyle istotne, że w przypadku utraty łączności radiowej oraz połączenia telefonicznego szereg regulaminów przewidywał różnego rodzaju środki komunikacji zastępczej.

więcej