Biblioteczka » Łączność

"Telefonowanie w masce przeciwgazowej i innych szczególnych okolicznościach" - Instrukcja 1931 r.

Zgodnie z „Instrukcją o sprzęcie łączności. Część I. Telefonowanie w masce przeciwgazowej i innych szczególnych okolicznościach” – Warszawa 1931.

 

W warunkach polowych istnieją okoliczności, w których zwykły sposób telefonowania jest trudny ze względu na nałożoną maskę przeciwgazową, lub też wrzawę panującą w otoczeniu, a także gdy zachodzi konieczność tłumienia rozmowy.

 

Niniejsza instrukcja ma za zadanie ustalenie sposobów telefonowania w takich wypadkach, a opera się na następującej zasadzie:

 

Drgania organów głosowych, powstające przy mowie ludzkiej, a udzielające się na zewnątrz w postaci fal głosowych jednocześnie przenoszą się w znacznym stopniu na kościec osoby mówiącej. Drgania kości czołowej, kości policzkowej oraz kości górnej części klatki piersiowej są na tyle silne, że mogą przy zetknięciu z błoną mikrofonu udzielić jej te drgania.

 

Jest to możliwe nie tylko przy bezpośrednim dotyku mikrofonu do ciała, lecz także gdy powierzchnie ciała cielą od mikrofonu tkaniny. Zaznaczyć jednak należy, że drgania te zależne od grubości warstwy tkanin (ubioru) będą odpowiednio tłumione.

 

 

Sposób telefonowania w masce przeciwgazowej

Telefonowanie w masce przeciwgazowej przy użyciu polowego aparatu telefonicznego może się odbywać sposobami opartymi na opisanej zasadzie.

 

Przy telefonowaniu przez kość czołową należy przyłożyć i przycisnąć mikrofon do czoła, prawie u nasady nosa pomiędzy brwiami.

 

Przy telefonowaniu przez kość policzkową należy przyłożyć i przycisnąć mikrofon do kości policzkowej przez płótno maski. Im ściślej mikrofon będzie przylegał do kości policzkowej, tym głos będzie wyraźniejszy i donośniejszy.

 

Przy telefonowaniu przez kości klatki piersiowej należy przyłożyć i przycisnąć mikrofon do górnej części klatki piersiowej, jeśli to będzie możliwe, obrażonej.

 

Telefonowanie może odbywać się również przez przyłożenie mikrofonu do szybki okularowej maski.

 

Przy wszystkich sposobach telefonowania należy przedtem odkręcić pierścień metalowy oprawki mikrofonu, wyjąć wypukłą przykrywkę z otworkami oraz krążek izolacyjny, a następnie nałożyć krążek izolacyjny na wkładkę mikrofonową i z powrotem przykręcić pierścień metalowy.

 

Po przyłożeniu słuchawki dodatkowej do prawego ucha należy mówić głośno, powoli i wyraźnie starannie zagłoskując, nie zapominając przy tym o naciśnięciu przycisku mikrofonowego.

 

Sposoby telefonowania w szczególnych okolicznościach.

Podczas wrzawy można w celu usunięcia jej wpływu zagłuszającego mowę telefonować posiłkując się przykładaniem mikrofonu do kości czołowej, policzkowej lub kości klatki piersiowej, w sposób podobny jak przy prowadzeniu rozmowy telefonicznej przy nałożonej masce gazowej.

 

Kiedy zachodzi potrzeba, aby głos telefonującego nie rozlegał się zbyt donośnie należy w celu stłumienia dźwięków użyć maski przeciwgazowej lub zakryć usta i nos chustką, czapką itp. I telefonować powyżej wskazanymi sposobami.

 

Opracował Paweł Janicki


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0