Biblioteczka » Łączność

Obserwacja oddziałów łączności, wykonujących swe właściwe prace techniczne, pozwala zauważyć, że żołnierze albo pracują odłożywszy broń (karabiny wzgl. karabinki), albo zupełnie wyraźnie rzuca się w oczy ich nadmierny wysiłek oraz znaczne osłabienie tempa pracy, przy czym ustawicznie wykonywane są ruchy mające na celu poprawienie zesuwającego się karabina. Odnosi się wrażenie, że żołnierzowi łączności dano coś, co mu przeszkadza i utrudnia pracę.

więcej

Artykuł kapitana Teodora Stefana Lange opublikowany w 1937 r. w Przeglądzie Wojskowo-Technicznym.

więcej

Prądnica!... i po chwili, w miarę rozkręcania się trybów maszyny, zaczyna płynąć do aparatury życiodajny prąd, uruchomiający lampy katodowe. Przy aparaturze siedzi skupiony, pochylony nad kluczem radiotelegrafista. Wpatrzony w skalę kondensatorów, regulując ręką „tętno“ aparatury - reakcję - czuwa. Nic nie śmie „uciec“ z anteny odbiornika nie podsłuchane i nie odcyfrowane.

więcej

Właśnie kompania stanęła na wzgórzu, skąd roztaczał się daleki widok na rdzawe o tej porze pole i zmatowiałą zieleń drzew. Dookoła powiewał dziwny jakiś smętek, niechybny zwiastun jesieni.

 

więcej

Doceniając należycie doniosłe znaczenie, jakie posiadają wszelkie zawody dla wojska - oddziały wojska łączności oraz pułków broni organizują od pewnego czasu specjalne zawody sportowe z zakresu służby łączności.Zawody te noszą jednak raczej charakter sporadyczny, a organizacja zawodów nie została dotychczas jeszcze ujęta w ramy regulaminu lub instrukcji, specjalnej.

 

 

więcej
Historia Polskiego Radia w Poznaniu 1927 – 1939

W roku 1916 w mieście Pittsburgh w stanie Pennsylwania w USA rozpoczynają się pierwsze próby z nadawaniem amatorskiego sygnału radiowego firmy Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Początkowo nadawano muzykę i komunikowano się z innymi stacjami amatorskimi. Od 29 września 1920 r. rozpoczęto nadawanie reklam radioodbiorników bezprzewodowych domu towarowego Joseph’a Horne’a w cenie 10 dolarów za sztukę. 

więcej

Drużyna łączności kompanii miotaczy min jest wyposażona w. 8km. lekkiego kabla polowego, 4 aparaty telefoniczne i 2 migacze MB 130, zaś drużyna kompanii ciężkich karabinów maszynowych posiada następujące zaopatrzenie materiałowe: 4km. lekkiego kabla polowego, 2 aparaty telefoniczne i 2 migacze MB 130, prócz innych różnych drobnych środków łączności technicznej jak syreny, rakietnice i t. d. Pod względem osobowym drużyna łączności kompanii miotaczy min liczy 1 feldfebla, 2 podoficerów i 16 szeregowych.

więcej
„Ćwiczenia polowe wojsk łączności w świetle rzeczywistości bojowej” - 1936 - Kpt. Mieczysław Wargalla

Celem ćwiczeń polowych wojsk łączności jest praktyczne przygotowanie żołnierza do służby w polu przez postawienie oddziału w warunki zbliżone do wojennych. Stąd wniosek: ćwiczenia polowe muszą być oparte na przesłankach, wynikających z rzeczywistości bojowej.

więcej

W artykule tym autor stwierdza, że sygnalizacja brzęczykowa jest dodatkowym środkiem wywoławczym, przydatnym wtedy, gdy wywołanie induktorem, wskutek wadliwego działania linji, staje się niemożliwe. W dalszym ciągu swego artykułu jednak dowodzi on, że wypadki konieczności użycia sygnalizacji brzęczykowej są nader rzadkie i wobec tego należałoby brzęczyk zupełnie usunąć z aparatów polowych. Pozatem autor uważa, że odbiór sygnałów brzęczykowych przy znacznem tłumieniu linji jest tylko wtedy możliwy, o ile słuchawkę trzyma się przy uszach, co, jak twierdzi autor, jest bardzo uciążliwe.

więcej

Angielskie Ministerstwo Spraw Wojskowych, które odniosło się do radiotelegrafu, zademonstrowanego w Anglji po raz pierwszy przez Marconiego w r. 1896 z pewną rezerwą, wydało początkowo formacjom saperskim jedynie polecenie śledzenia rozwoju tego nowego działu techniki. Dopiero w roku 1903, gdy podczas wojny południowo-afrykańskiej radiotelegraf znalazł skuteczne zastosowanie w warunkach polowych, należyte atudjum w tym kierunku zostało zapoczątkowane przez wojskową szkołę techniczną w Chatham, w przewidywaniu, że radiotelegraf znajdzie zastosowanie wyłącznie dla potrzeb łączności dowództw wielkich jednostek kawalerji.

więcej

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0