Biblioteczka » Intendentura

Opis tymczasowy pasa głownego żołnierskiego - 1924
Opis tymczasowy pasa głownego żołnierskiego - 1924

Poniżej publikujemy dokument znajdujący się w zbiorach archiwalnych Wojskowego Biura Historycznego w Rembertowie, odnależiony przez członków naszego Stowarzyszenia. Zachowano pisownie oryginalną.

 


Pas główny żołnierski winien być wykonany w 2ch wielkości z przepisowej skóry blankowej koloru naturalnego, grubości 2,5 cm i zaopatrzony sprzączką z trzpieniem i rolką.

 

 

Pas w stanie gotowym ma być 5 cm szeroki;długości – I wielkości 110, II – 120 cm, przyczem długości pasa oblicza się od zagięcia skóry na sprzączce. Brzegi pasów winny być ogładzone i odciśnięte /poraflorowane/.

 

Sprzączka do pasa z drutu żelaznego 4 – 5 mm grubości, o wymiarach wewnątrz 2,5x5cm przyczem drut musi mieć styk pod rolką. Sprzączka winna być polerowana, trzpień winien gładko układać się na rolce sprzączki.

 

Sprzączka do pasa przyszywa się mocną rymarską nicią woskowaną o wytrzymałości najmniej 12 kg, przyczem szew winien być 5 ściegów na długości 2cm; zeszycie wykonywa się ręcznie z dwoma niciami, przyczem sprzączkę należy obciągnąć szczelnie skórą zapomocą dwóch rygielków, wykonanych podwójną nicią na początku i przy zakończeniu zeszycia sprzączki.

 

Pas główny zaopatrzony jest w dwie zasuwki z tej samej skóry co i pas – z tych pierwsza przyszyta tuż za sprzączką, a druga zasuwka luźno założona na pas. Sprzączka do pasa wszywa się w cieńszym końcu, a w grubszym wybija się 7 dziurek w odległości 4 cm od siebie i końca pasa o 9 cm odpowiednich do grubości trzpienia u sprzączki.

 

Nr Przedmiot Szkic Sztuk Ilość
1 Pas 1

I. Wielkość 625 cm2 skóry przepisowej blakowej.

 

II Wielkość 675 cm2.

2 Zasuwka 2  
3 Sprzączka   Żelazo polerowane waga jednej sprzączki 31-32,5 g
4 Nici rymarskie     0,78 mtr

 

Pasy produkuje się w następującym stosunku procentowym I wielkości 60%, II wielkości 40%.

Waga pasa I wielkości 230 g, II wielkości 260 g, przy tolerancji 10%.

Wykonanie powinno być czyste i staranne – przyczem pas winien być ze strony wewnętrznej zaopatrzony stemplem firmy i numerem wielkości.

 

Zatwierdzam:

Kierownik Biura Badań

Lewandowski

płk int.

 

Szef Departamentu VII Int.

Norwid Neugebauer

Gen. bryg.

 

Warszawa, dnia 29 października 1924 r.