Biblioteczka » Intendentura

Opis techniczny chlebaka - 1925
Opis techniczny chlebaka - 1925

Poniżej publikujemy dokument znajdujący się w zbiorach archiwalnych Wojskowego Biura Historycznego w Rembertowie, odnależiony przez członków naszego Stowarzyszenia. Zachowano pisownie oryginalną.

 

Jest to opis techniczny chlebaka wz.1925 w pierwotnej wersji. Projekt uległ dalszym zmianom w późniejszych latach.


 

Chlebak winien być wykonany z przepisowego materjału i ściśle odpowiadać opieczętowanemu wzorowi.

 


 

Chlebak składa się z torby zszytej z połaci przedniej i tylnej, przegródki, 2-ch boczków, klapy, paska do przewieszania chlebaka przez ramię, 2-ch pasków do zawieszania chlebaka na pasie głównym, kompletu wykroi skórzanych i części metalowych.

 

Połać przednia i tylna, boczki i przegródki zszywają się z boku i dołem szwem francuskim. Przegródka dołem jest przyszyta do przedniej połaci na wysokości 6 cm od szwa dolnego, łączącego połać przednią z tylną. Górna krawędź przedniej połaci i przegródki są podwinięte na 1 cm i obrębione. Klapa z tylną połacią zszywa się szwem zwykłym przeszytym, brzegi zaś klapy podwinięte na 1 cm i obrębione.

 

W stanie gotowym połać przednia ma wymiary u dołu 34 cm, u góry 33 cm, połać tylna jak u góry tak i u dołu jest 34 cm, szerokość, wysokość 28 cm. Klapa jest u góry 25 cm szeroka, u dołu 31 cm, wysokość po linji środkowej 25 cm.

 

Klapka zapina się zapomoca 2-ch pasków skórzanych 14 cm długich i 2 cm szerokich, przyszytych od spodu klapki do skórzanych podkładek o wymiarach 2x2,5 cm, umieszczonych w odległości 4 cm od pionowej i poziomej krawędzi klapki, licząc od spodniego jej kąta. Paski posiadają 4 dziurki do trzpienia sprzączki – pierwsza w odległości 3,5 cm od końca paska, inne od pierwszej i od siebie o 2 cm odległości.

 

Na klapie przyszywa się dwoma szwami skórzana zasuwka o wymiarach 1,5 cm x 5,5 cm do zawieszania manierki, jak we wzorze.

 

Do zapinania pasków dolnych kątach przedniej połaci chlebaka przyszywa się zapomocą skórzanych uchwytów 2 sprzączki, wykonane z drutu żelaznego 2,5 – 3 mm, grubego z trzpieniem i rolką o wymiarach wewnętrznych 21 x 13 m/m; uchwyte skórzane posiadają szerokość 2 cm, długość 6 cm.

 

Do górnych kątów polaci tylnej chlebaka przyszywa się 2 paski z podwójnie złożonej tkaniny w stanie gotowym 3 cm, szerokie i długie – pierwszy pas – 21 cm, drugi 120 cm. Do krótkiego pasa przyszywa się antabka z rolką z drutu żelaznego 2 mm grubego o wymiarach wewnętrznych 30 x 10 mm, przez którą przewleka się koniec paska długiego, posiadajacego na końcu okienki podwójne z blachy żelaznej 2 mm grubej o wymiarach wewnątrz 0,6 x 3 cm, które reguluje długość paska – przy zawieszaniu chlebaka przez ramię.

 

W miejscu przyszycia klapki do tylnej połaci chlebaka w odległości 3,5 cm od brzegów są wpuszczone i wszyte 2 paski z podwójnie złożonego materjału o wymiarach w stanie gotowym 3 x 8 cm; do ich końców przymocowuje się zapomocą nitów z podkładkami i skórzanemi krążkami – płaskie żelazne haki 3,5 cm długie i 2,5 cm szerokie służące do zawieszania chlebaka na pasie głównym. Do miejsca przyszycia prawego paska przyszywa się dwoma szwami antabka z drutu żelaznego 3,5 mm – 4 mm grubego o wymiarach wewnątrz 21 x 32 mm za pomocą uchwytu skórzanego /3,5 x 3 cm.

 

Do zapinania przedziałów chlebaka pod klapą w środku wszywa się pasek z podwójnie złożonej tkaniny w stanie gotowym 3 cm szeroki 19 cm długi, pasek przewleka się przez dwa okienka przyszyte zapomocą uchwytów skórzanych 3 cm szerokich i 5,5 cm długich w odpowiednim miejscu do wierzchniej połaci przegródki.

 

Szycie chlebaka winno być wykonane nićmi koloru „khaki” Nr 10, 4-5 ściegów na długości 1 cm. Przyszycie pasków do zawieszani aprzez ramię, uchwytów, wsuwek i innych cześci skórzanych winno być uskutecnzione nićmi rymarskimi 4-5 skrętowemi o wytrzymałości nie mniej 9 kg, ściegów powinno być nie mniej 8 na długości 1 cm; szwy zaś zakończone rygielkami. Obydwa górne rogi chlebaka wzmacnia się podwójnemi rygielkami.

 

Paski i inne części skórzane winny być odciśnięte /porajflowane/; wykonanie chlebaka – czyste i staranne.

 

Waga chlebaka 380 g.

 

Dopuszczalna tolerancja wagi +- 10 g, wymiarów +- 5%.

 

Do opisu załącza się tabelę składowych części chlebaka oraz normy zużycia materjałów.

 

Zatwierdzam:

Kierownik Biura Badań:

/-/ Lewandowski, płk. Int.
 

Szef Departamentu VII Intendentury

/-/ Norwid – Neugebauer

Generał – Dywizji

Warszawa dn. 31.III.1925 r.

 

Załączniki

Części składowe chlebaka

 

 

L.p. Nazwa części Szkic Materiał Sztuki
1. Połać wieczko Tkanina bawełniana ustalona na chlebaki 1
2. Połać tylna Tkanina bawełniana ustalona na chlebaki 1
3. Połać przednia Tkanina bawełniana ustalona na chlebaki 1
4. Przegródki Tkanina bawełniana ustalona na chlebaki 1
5. Boczki Tkanina bawełniana ustalona na chlebaki 2
6.

Pasek do przewieszania przez ramię

a/ część krótsza

b/ część dłuższa

Tkanina bawełniana ustalona na chlebaki

1

1

7. Pasek do zawieszania chlebaka na pasie głównym Tkanina bawełniana ustalona na chlebaki 2
8. Pasek do zapinania przedziałów chlebaka Tkanina bawełniana ustalona na chlebaki 2
9.

Pasek do zapinania klapki chlebaka

a/ uchwyt do sprzączki

b/ żarówka do uchwytu

c/ podkładka pod paski

d/ uchwyt do okienka

e/ podkładka pod nity

f/ uchwyt do antabki i wsówka do manierki

g/ podkładka pod paski ramienne

Skóra blankowa lub juchtowa

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

4

 

1/1

 

2

10. Okienko podwójne Zblachy żelaznej  ocynkowanej lub aluminiowanej 3
11. Sprzączka Z drutu żelaznego aluminiowanego lub ocynkowanego 2
12. Nit z podkładką do mocowania haka   2
13. Hak Żelazo ocynkowane lub aluminiowane 2
14. Antabkado zawieszania manierki Żelazo ocynkowane lub aluminiowane 1

 

Normy zużycia materiałów na jeden chlebak:

- Tkaniny bawełnianej, ustalonej na chlebaki - 0,855 mtr. bież.

- Skóry blankowej lub juchtowej - 230 m2

- Nici koloru "khaki" Nr. 10. - 39 mtr.

- Okienko podwójne - 3 sztuki

- Sprzączka - 2 sztuki,

- Nit z podkładką - 2 sztuki

- Hak - 2 sztuki,

- Antabka - 2 sztuki

 

 

Zatwierdzam:

Kierownik Biura Badań:

/-/ Lewandowski, płk. Int.
 

Szef Departamentu VII Intendentury

/-/ Norwid – Neugebauer

Generał – Dywizji