Biblioteczka » Artyleria przeciwlotnicza

Aby działo mogło skutecznie strzelać do ruchomych celów powietrznych, musi przynajmniej posiadać łoże, umożliwiające ciągłe śledzenie ruchów celu. Łoże armaty polowej nie nadaje się do tego wskutek ograniczonego pola ostrzału bocznego i pionowego. Należałoby więc budować wyłącznie łoża przeciwlotnicze, których konstrukcja jest znowu ciężka, złożona, zajmująca dużo miejsca, a więc posiadająca wszystkiego cechy niepożądane a armacie polowej.

więcej

Minęły już te czasy, kiedy o skuteczności ognia artylerii przeciwlotniczej wyrażano się z przekąsem. Nie wystarczy jednak przyjąć do wiadomości fakt, że jest to broń, która przedstawia zupełnie realną wartość. Fakt ten wymaga ponadto wyciągnięcia daleko idących konsekwencji z dwu punktów widzenia: lotniczego i artyleryjskiego. Zdawałoby się nie ulegać wątpliwości, że zainteresowanie lotników poruszonym zagadnieniem powinno być bardzo wielkie, gdyż chodzi przecież o ich możliwości w zakresie wykonywania zadań bojowych, czyli o problem pierwszorzędnej wagi.

więcej

20 grudnia roku bieżącego Szef Kierownictwa przeciwlotniczej armii czerwonej zatwierdził instrukcję wyszkolenia artylerii przeciwlotniczej, uniemożliwiając jednocześnie wszystkie dotychczasowe wydawnictwa dotyczące tego zagadnienia. Kierownictwo obrony przeciwlotniczej poprzedza instrukcję wstępem, który zawiera kilka bardzo charakterystycznych zasad. Na uwagę zasługuje przede wszystkim twierdzenie, że "w zakresie wyszkolenia trzeba dobrze pamiętać o tym, iż powodzenie nie zależy od ilości zużytej amunicji, lecz jest skutkiem należycie zorganizowanego wyszkolenia.

więcej

W zeszytach majowym i czerwcowym „Przeglądu Artyleryjskiego” w artykuł p. t. „Studium użycia taktycznego artylerji przeciwlotniczej” zostały omówione zasady użycia artylerji przeciwlotniczej, działającej na obszarze operacyjnym z zadaniem obrony oddziałów wojskowych. Studium powyższe zostało poprzedzone krótkiem i bardzo ogólnikowem streszczeniem zasad zgodnie z któremi organizować należy całokształt obrony przeciwlotniczej Państwa.

 

więcej

Dozorowanie przestworza tworzy jedno z podstawowych zadań formacji O. Pl., które mogą je dobrze wykonywać, dzięki temu, że tworzą gęstą sieć obserwacyjno-alarmową. Zebrane wiadomości wykorzystuje obrona plotn., lotnictwo, oraz wyższe dowództwa, dla których ozaki działalności powietrznej nieprzyjaciela posiadają ogromne znaczenie. Dozorowanie przestworza odbywa się ciągle, na całym obszarze leżącym w promieniu działania lotnictwa nieprzyjaciela. (tu rys.1) Całość sieci dozorowania przestworza składa się z: jednostek O.P.L. oraz posterunków specjalnych obserwacyjno-alarmowych, tworzą one sieć, przez którą żaden samolot n-pla nie może się przedostać niepostrzeżenie i jest śledzony stale, aż do powrotu na swój obszar.

więcej

Na wstępie rozdziału, poświęconego studjum marszów formacyj artylerji przeciwlotniczej, wyodrębniliśmy dwie zasadnicze możliwości ich wykonywania. Pierwsza z tych możliwości najbardziej prawdopodobna i najczęściej się zdarzająca - jest to marsz artylerji przeciwlotniczej wspólnie z inne mi rodzajami broni. W tym wypadku podstawowem zadaniem formacyj artylerji przeciwlotniczej jest zapewnienie obrony przeciwlotniczej kolumny, w skład której one wchodzą. Ważność i trudność tego zadania sprawiają, że wszystkie czynniki, mogące wpłynąć na wybór sposobu wykonywania marszów przez formacje artylerji przeciwlotniczej z punktu widzenia ich wygody, z natury rzeczy odchodzą na plan drugi. Dzięki temu, w podobnych okolicznościach artylerja przeciwlotnicza ulega znacznie większemu zmęczeniu, niż inne rodzaje broni wspólnie z nią maszerujące.

więcej

Trudności związane z interpertacją strzelań szkolnych artylerji przeciwlotniczej spowodowały zainteresowanie się tem zagadnieniem ze strony artylerzystów Stanów Zjednoczonych. Wynikiem tego zainteresowania się było ukazanie się w prasie fochowej amerykańskiej szeregu prac poświęconych różnym sposobom oceny strzelań do "rękawa" holowanego przez samolot. Jeden z takich sposobów polega na użyciu przyrządu kinematograficznego, który służy do umiejscawiania położenia rozprysków w stosunku do ostrzeliwanego celu.

więcej

W jednym z zeszytów amerykańskiego czasopisma ,,Coast Artilery Journal” ukazał się artykuł poświęcony zagadnieniu korygowania ognia artylerii przeciwlotniczej. Artykuł ten został następnie przedrukowany w zeszycie 2-3 sowieckiego czasopisma Artillerijskij Wiestnik za rok 1928. Ze względu na to, że porusza on bardzo interesujący temat, przytaczam go poniżej In extenso.

więcej

Zasada działania nasłuchownika polega na wzmacnianiu odbieranego dźwięku i doprowadzaniu go do ucha nasłuchowcy. Dzięki dużemu rozstawieniu muszli odbiorczych dokładność określania kierunku źródła dźwięku przypomocy nasłuchownika jest znacznie większa niż przy nasłuchiwaniu gołem uchem.

więcej

Użycie lotnictwa myśliwskiego nocnego we Francji podczas wojny światowej nie zostało uwieńczone pomyślnymi rezultatami. Główną przyczyną tego było nieumiejętne wykorzystywanie reflektorów przeciwlotniczych. Po zakończeniu wojny Francuzi, na podstawie doświadczeń angielskich, ponownie przystąpili do badań nad współpracowaniem lotnictwa myśliwskiego nocnego z reflektorami przeciwlotniczymi. Jeśli sądzić po wynikach manewrów lotniczych w roku 1927, osiągnięto w tym kierunku bardzo dobre rezultaty. Z pośród 102 samolotów niszczycielskich, które były użyte do napadów, 92 wykryto i oświetlono. Z pośród 10 niewykrytych, 8 przypada na pierwszy dzień ćwiczeń, co należy tłumaczyć brakiem wprawy i pewnym zdenerwowaniem obsługi.

 

więcej

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0