Artyleria przeciwlotnicza » Symbole i barwy

Święto Artylerii Przeciwlotniczej - 29 lipca.
Święto Artylerii Przeciwlotniczej - 29 lipca.

Tradycja obchodów świąt pułkowych artylerii przeciwlotniczej sięga okresu formowania 1. pułku artylerii przeciwlotniczej w Warszawie. W 1924 r. dowódca dywizjonu artylerii zenitowej (później dowódca 1. pułku) ppłk dr Eugeniusz Baranowicz podją bowiem starania w celu ustanowienia święta pułkowego. W tymże roku obchodzono je nieoficjalnie dnia 29 czerwca, czyli w dniu stawienia oficerów artylerii przeciwlotniczej na kurs obrony przeciwlotniczej. W roku kolejnym Minister Spraw Wojskowych pismem z dnia 20 lipca ustalił Święto 1. pułku artylerii przeciwlotniczej na 29 lipca - dzień powstania pierwszej polskiej jednostki artylerii przeciwlotniczej. Znalazło to potwierdzenie również w wykazie świąt pułkowych z maja 1925 r.

 

W tym dniu organizowano uroczyste apele, defilady, msze polowe, wspólne obiady żołnierskie, akademie, zawodowy sportowe i inne imprezy. Czesto święto przypadało podczas pobytu pułku na poligonie. W 1928 r. pułk obchodził święto wspólnie z 7. dywizjonem artylerii przeciwlotniczej z Poznania. Program obchodów święta obejmował wówczas: uroczysty apel, msze polową, defiladę, wspólny obiad żołnierski, zawody lekkoatletyczne i mecz piłki nożnej. Na święto w 1928 r. życzenia przesłał Marszałek Józef Piłsudski w treści:

 

1. Pułkowi Artylerii Przeciwlotniczej, który wykazał męstwo w walce o wolność Warszawy, śle w dniu Święta Pułkowego serdecznie życzenia, by w poczuciu odpowiedzialności powierzonej i obowiązków żołnierskich pracował z poświęceniem i onnadniem nad tworzeniem zbrojnej potęgi Rzeczypospolitej.

 

W 1930 r. Minister Spraw Wojskowych rozkazem z 30 maja przesunął święto 1. pułku artylerii przeciwlotniczej z 29 lipca na 18 marca. Było to związane z obraniem gen. dyw. Edwarda Rydza - Śmigłego szefem 1. pułku. Święto miało już inny charakter, gdyż dotyczyło tylko grona żołnierzy pułku. Na przykład w 1931 r. program obchodów święta obejmował: mszę polową, poświęcenie świetlicy, dekorację żołnierzy odznakami pułkowymi, defiladę, wspólny obiad żołnierski, zabawę żołnierską oraz pogadankę o życiu i bojowych czynach gen. Edwarda Rydza - Śmigłego.

 

W 1934 r. Minister Spraw Wojskowych rozkazem z dnia 29 grudnia (Dz.R. 1934 z dnia 29 grudnia, nr 11, poz. 206), ustalono Święto Artylerii Przeciwlotniczej na 29 lipca - dzień powstania dywizjonu zenitowego. Rok 1935 był pierwszym rokiem, w którym samodzielne dywizjony i pułk obchodziły święto 29 lipca, a dnia 18 marca świętował pułk samodzielnie. Warto pamiętać, iż dywizjony były jednostkami małymi, przez co obchodzone święta miały charakter wewnętrzny.

 

 


 

Żródła:

- Z. Moszumański "1. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1920 - 1939 imienia Marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego", Pruszków 2005;

- P. Dymek "7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej" Pruszków 2013;

- Dziennik Rozkazów 1934;