Artyleria przeciwlotnicza » Symbole i barwy

Odznaka personelu organów O.P.L.
Odznaka personelu organów O.P.L.


W strukturze organizacji obrony przeciwlotniczej kraju istotne miejsce zajmowały struktury administracji cywilnej. W skład organow O.P.L. wchodziły struktury odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie biernej obrony przeciwlotniczej na poziomie miasta, dzielnicy, czy konkretnego domu. Najczęściej funkcje te obejmowali rezerwiści lub członkowie Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Warto jednak zauważyć, iż bardzo często błędnie utożsamia się L.O.P.P. z organami administracji O.P.L.

 

Oryginalna opaska organów samoobrony O.P.L. ze zbiorów Muzeum Lubelskiego.

 

 

Dnia 28 września 1938 r. Minister Spraw Wewnętrznych wprowadził oznaczenia dla personelu organów cywilnej O.P.L. w postaci opaski i klamry. Personel organów miał obowiązek ich noszenia w czasie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z pełnieniem powierzonych funkcji zarówno w czasie pokoju jak i w czasie pogotowia przeciwlotniczego. Opaski należało wykonać we własnym zakresie. Dystrybucję klamer prowadzono za pośrednictwem komórek organizacyjnych L.O.P.P. Koszty zaopatrzenia się w opaski ponosiły zakłady we własnym zakresie.

 

Klamra

Klamra miała postać owalną, jednakową dla wszystkich organów. Wykonywane były z metalu oksydowanego, choć w rzeczywistości wykonywane były także z mosiądzu. U góry klamra zawierała napis „Obrona” rozdzielony pośreodu tego słowa sylwetką nurkującego samolotu. Po bokach klamry sylwetki spadających bomb. U dołu napis „Przeciwlotnicza”. Klamra była nakładana przez specjalny uchwyt na opaskę.

 

Opaska

Opaska miała mieć szerokośc 8 cm i miała być sporządzona z dowolnej tkaniny o barwie zasadniczej żółtej w połączeniu z barwą czerwoną dla organów OPL miasta oraz barwą zieloną dla organów samoobrony. Wzory opasek prezentuje poniższa tabela. Ilość pasków zależna była od szczebla w hierarchii organizacyjnej OPL danego miasta i wzrasta zależnie od ilości szczebli. Opaskę noszono na lewym przedramieniu

 

Przepisowe wymiary opaski.

 

 

 

 

 

Barwy opaski Funkcja

- Komendant O.P.L. dzielnicy

- Zastępca Komendanta O.P.L. dzielnicy

- Szefowie służb O.P.L. dzielnicy

- Komendant O.P.L. miasta

- Zastępca Komendanta O.P.L. miasta

- Szefowie służb O.P.L. miasta

- Organy wykonawcze O.P.L. miasta

- Organy kierownicze samoobrony

- Komendanci O.P.L. domów

- Komendanci O.P.L. bloków

- Zastępcy komendantów O.P.L. domów i bloków

- Organy wykonawcze samoobrony O.P.L.

 

 

Autor: Paweł Janicki


Źródło - dokumentacja zgromadzona w Centralnym Archiwum Wojskowym