Artyleria przeciwlotnicza » Symbole i barwy

Św. Barbara - patronka artylerzystów

Jako patronkę dobrej śmierci czcili św. Barbarę przede wszystkim ci, którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną są najbardziej narażeni. Polecali się jej wszyscy, którzy chcieli sobie uprosić u Pana Boga śmierć szczęśliwą. Pośród nich byli takze artylerzyści.

więcej
Sztandary artylerii przeciwlotniczej

Sztandar- to dla każdej jednostki wojskowej symbol szczególny, świadczący o jej przynależności do Wojska Polskiego, odrębności od innych jednostek, dowód waleczności oraz przywiązania do tradycji. Niczym średniowieczna chorągiew sztandar towarzyszył żołnierzom w trudach walki, był z nimi podczas ważnych uroczystości, a dla każdego był obiektem wielkiego szacunku.

więcej
Barwy mundurowe artylerii przeciwlotniczej

W Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej Polskiej panowała duża różnorodność barw i odznaczeń broni i służb. Powołana w grudniu 1918 roku Komisja Ubiorcza opracowała projekt jednolitego polskiego munduru wojskowego. Celem odróżnienia rodzajów wojsk i służb zastosowano kolorowe łapki i wypustki na kołnierzach. Barwy te powtórzono w formie poziomych pasków w odwrotnym układzie barw na rogach kołnierza płaszcza.

więcej
Święto Artylerii Przeciwlotniczej - 29 lipca.

Tradycja obchodów świąt pułkowych artylerii przeciwlotniczej sięga okresu formowania 1. pułku artylerii przeciwlotniczej w Warszawie. W 1924 r. dowódca dywizjonu artylerii zenitowej (później dowódca 1. pułku) ppłk dr Eugeniusz Baranowicz podją bowiem starania w celu ustanowienia święta pułkowego. W tymże roku obchodzono je nieoficjalnie dnia 29 czerwca, czyli w dniu stawienia oficerów artylerii przeciwlotniczej na kurs obrony przeciwlotniczej. W roku kolejnym Minister Spraw Wojskowych pismem z dnia 20 lipca ustalił Święto 1. pułku artylerii przeciwlotniczej na 29 lipca - dzień powstania pierwszej polskiej jednostki artylerii przeciwlotniczej. Znalazło to potwierdzenie również w wykazie świąt pułkowych z maja 1925 r. oraz opublikowanym w Dzienniku Rozkazów nr 16 z 1927 r. wykazie świąt pułkowych.

więcej
Odznaka pamiątkowa artylerii przeciwlotniczej

W dniu 13 sierpnia 1932 roku Minister Spraw Wojskowych zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej artylerii przeciwlotniczej wraz z regulaminem . Rozkaz opublikowano w Dzienniku Rozkazów M.S. Wojsk. nr 16 z 13.08.1932, poz. 207.Wzór odznaki dla wszystkich oddziałów artylerii przeciwlotniczej był identyczny. Różniły się wyłącznie numerami poszczególnych dywizjonów.

 

więcej
Odznaka pamiątkowa 1. pułku artylerii przeciwlotniczej

Odznaka pamiątkowa 1 pułku artylerii przeciwlotniczej ustanowiona została 27 listopada 1928 roku. Istniały dwie jej wersje. Pierwsza przewidziana była dla oficerów służby stałej i była odznaką emaliowaną. Druga przewidziana dla żołnierzy służby zasadniczej była metalowa. Zaprojektowana została przez kpt. Antoniego Mordasiewicza i zatwierdzona przez Ministra Spraw Wojskowych 15 stycznia 1929 roku.

 

więcej
Proporce artylerii 1927 - 1939

Rozkazem z dnia 3 marca 1927 r. (Dz.R. 1927 r. nr 8 poz. 65) wprowadzono jednolite proporce dla pułków kawalerii i artylerii. Nie wprowadzono oddzielnego proporca dla artylerii przeciwlotniczej, choć kilka miesięcy później, tj. rozkazem 4 sierpnia 1927 r. wprowadzono indywidualne barwy mundurowe dla artylerii p-lot.

więcej
Proporzec przechodni w zawodach wyszkoleniowych artylerii

Rozkazem Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk opublikowanym w Dzienniku Rozkazów 1937 r. nr 7 poz. 91, ustalono nagrodę przechodnią w zawodach wyszkoleniowych artylerii.

więcej
Nowy system znakowania dla artylerii przeciwlotniczej 1939

Od połowy lat 30-tych w rozkazach Ministerstwa Spraw Wojskowych dawała się zauważyć narastającą obsesję tajności. Jednym z jej elementów było wprowadzenie 10 lutego 1936 r. w całej armii ubioru polowego pozbawionego jakichkolwiek oznak, poza stopniami. W ogólną tendencję tajności wpisywała się również instrukcja nakazująca usunąć wszelkie oznaczenia z pojazdów wojskowych. Wraz z końcem 1937 r. szef Departamentu Dowodzenia Ogólnego M.S.Wojsk i zastępca I wiceministra spraw wojskowych, gen. Bryg. Bronisław Regulski powołał grupę osób mających zająć się pracowaniem nowego systemu znakowania.

więcej
Państwowa Odznaka Motorowa

W latach trzydziestych dwudziestego wieku rozwinął się nowy sposób na utrzymanie obronnego i fizycznego ducha narodu – zdobywanie Państwowej Odznaki Sportowej (P.O.S.) oraz Odznaki Strzeleckiej (O.S.). Aby zdobyć pierwszą z nich należało wykazać się tężyzną fizyczną, natomiast drugą – dobrym okiem i strzeleckimi umiejętnościami.

więcej
Odznaka personelu organów O.P.L.

W strukturze organizacji obrony przeciwlotniczej kraju istotne miejsce zajmowały struktury administracji cywilnej. W skład organow O.P.L. wchodziły struktury odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie biernej obrony przeciwlotniczej na poziomie miasta, dzielnicy, czy konkretnego domu. Najczęściej funkcje te obejmowali rezerwiści lub członkowie Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Warto jednak zauważyć, iż bardzo często błędnie utożsamia się L.O.P.P. z organami administracji O.P.L.

więcej

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0