Artyleria przeciwlotnicza » Listy i stanowiska

Obsada stanowisk oficerskich w 1. pułku artylerii przeciwlotniczej - 5 maja 1939
Obsada stanowisk oficerskich w 1. pułku artylerii przeciwlotniczej - 5 maja 1939

Dowództwo pułku:

płk. Kazimierz Baran, dowódca pułku – od 29.04.1936 r.,

kpt. Stanisław Głażewki, adiutant pułku – od 15.05.1937r.,

ppłk. Franciszek Jórasz, I zastępca dowódcy pułku – od 29.04.1939r.,

kpt. Tadeusz Dunicz, oficer zwiadowczy pułku – od 28.10.1938r.,

wakat, oficer wyszkolenia technicznego (obowiązki pełnił kpt. Tadeusz Dunicz),

mjr dr Jan Żyźniewski, naczelny lekarz pułku – od 20.03.1939r.,

wakat, lekarz pułku

Kwatermistrzostwo pułku:

mjr Wiesław Sokołowski, II zastępca dowódcy pułku – od 29.03.1934r.,

kpt. Kazimierz Kozłowski, oficer mobilizacyjny – od 14.01.1939r.,

por. Józef Błocki, zastępca oficera mobilizacyjnego – od 14.01.1939r.,

kpt. Leon Grzybowski, oficer administracyjno-materiałowy, od 28.10.1939r.,

chor. Józef Kaznowski, zastępca oficera administracyjno-materiałowego – od 14.10.1938r.,

chor. Józef Szymański, oficer żywnościowy, od 29.05.1935r.,

kpt. Franciszek Trzepałko, oficer gospodarczy – od 26.10.1935r.,

 

Park samochodowy:

kpt. Feliks Cydzik, komendant parku – od 22.12.1934r.,

kpt. Tadeusz Daszewki, kierownik warsztatów – od 01.05.1935r.,

chor. Antoni Weczera, pomocnik kierownika warsztatów – od 14.10.1938r.,

wakat, dowódca kolumny samochodowej (obowiązki pełnił kpt. Feliks Cydzik)

 

Bateria łączności:

kpt. Konstanty Adamski, dowódca baterii – od 24.05.1938r.,

por. Tareusz Grzejszczak, dowódca plutonu – od 22.02.1938r.,

por. Marian Ostaszewki, dowódca plutonu – od 01.06.1938r.,

por. Tadeusz Kwieciński, dowódca pkutonu – od 01.03.1939r.,

 

Bateria szkolna kierowców:

kpt. Stanisław Paszkiewicz, dowódca baterii – od 22.02.1938r.,

por. Tadeusz Walużyniec, instruktor baterii – od 01.03.1939r. (przydzielony czasowo z 1. baterii),

wakat, instruktor baterii

 

1. dywizjon motorowy:

mjr dypl. Cezary Niewęgłowski, dowódca dywizjonu – od 03.11.1938r.,

wakat, oficer zwiadowczy dywizjonu

 

1. bateria:

por. Władysław Szpiganowicz, dowódca baterii – od 16.12.1938r.,

por. Wiktor Pławiński, dowódca plutonu – od 28.02.1938r.,

wakat, dowódca plutonu,

wakat, dowódca plutonu,

wakat, dowódca plutonu.

2. bateria:

kpt. Zbigniew Luer, dowódca baterii – od 03.02.1937r.,

ppor. Stefan Pawłowski, dowódca plutonu – od 16.10.1936r.,

ppor. Jerzy Dorengowski, dowódca plutonu – od 15.10.1938r.,

wakat, dowódca plutonu,

wakat, dowódca plutonu,

3. bateria:

kpt. Józef Płodowski, dowódca baterii – od 16.12.1938r.,

ppor. Jerzy Piotr Krukowski, dowódca plutonu – od 22.02.1938r.,

wakat, dowódca plutonu,

wakat, dowódca plutonu,

wakat, dowódca plutonu,

 

2. dywizjon półstały:

mjr Michał Chroł-Frołowicz, dowódca dywizjonu – od 14.01.1939r.,

por. Wacław Kamiński, oficer zwiadowczy dywizjonu – od 17.03.1938r.,

4. bateria:

por. Leon Światopełk-Mirski, dowódca baterii – od 01.05.1939r.,

ppor. Jerzy Horbaczewski, dowódca plutonu – od 01.05.1939r.,

wakat, dowódca plutonu,

5. bateria:

kpt. Czesław Gierałtowski, dowódca baterii – od 13.03.1939r.,

ppor. Władysław Pabich, dowódca plutonu – od 06.03.1939r.,

wakat, dowódca plutonu,

6. bateria:

por. Jerzy Mazurkiewicz, dowódca baterii – od 09.02.1939r.,

ppor. Józef Kordziński, dowódca plutonu – od 15.10.1938r.,

wakat, dowódca plutonu,

 

3. dywizjon samochodowy:

mjr Alfons Fengler, dowódca dywizjonu – od 12.05.1938r.,

wakat, oficer zwiadowczy dywizjonu,

7. bateria:

por. Wincenty Dąbrowski, dowódca baterii – od 28.10.1938r.,

ppor. Zdzisław Janusz Krzemiński, dowódca plutonu – od 15.10.1938r.,

wakat, dowódca plutonu,

8. bateria:

por. Kazimierz Kasperkiewicz, p.o. dowódca baterii – od 09.02.1939r.,

ppor. Marian Pęski, dowódca plutonu – od 15.10.1938r.,

wakat, dowódca plutonu,

9. bateria:

por. Jarzy Kuszewicz, dowódca baterii – od 22.02.1938r.,

ppor. Jan Kryspin Kubski, dowódca plutonu – od 22.02.1938r.,

wakat, dowódca plutonu,

 

4. dywizjon motorowy:

mjr Aleksander Roman Boroński, dowódca dywizjonu – od 04.03.1938r.,

wakat, oficer zwiadowczy dywizjonu,

wakat, oficer obserwacyjny dywizjonu,

wakat, oficer techniczny dywizjonu,

10. bateria:

por. Józef Maliszewki, dowódca baterii – od 20.10.1938r.,

wakat, oficer zwiadowczy baterii,

wakat, oficer ogniowy artylerii,

ppor. Wiesław Kędzierski, dowódca plutonu – od 22.02.1938r.,

ppor. Antoni Chmielowski, dowódca plutonu – od 22.02.1938r.,

11. bateria:

kpt. Władysław Gil, dowódca baterii – od 22.02.1938r.,

wakat, oficer zwiadowczy baterii,

wakat, oficer ogniowy baterii,

ppor. Teodor Kujawa, dowódca plutonu – od 22.02.1938r.,

ppor. Zbigniew Kazimierz Zając, dowódca plutonu – od 15.10.1938r.,

12. bateria:

kpt. Stanisław Soliwoda, dowódca baterii – od 20.10.1938r.,

wakat, oficer zwiadowczy baterii,

wakat oficer ogniowy baterii,

ppor. Tadeusz Piotr Milewski, dowódca plutonu – od 22.02.1938r.,

ppor. Jan Kazimierz Krępa, dowódca plutonu – od 22.02.1938r.,

 

Oficerowie poza obsadą:

kpt. Antoni Czołowski – od 13.03.1939r. na kursie przygotowawczym na Wydział Lotniczy Wyższej Szkoły Wojennej,

kpt. Stanisław II Lewandowski – do 30.06.1939r. w dyspozycji Inspektora Armii gen. Piskora

mjr Olgierd Eminowicz -23.03.1939r. przybył z Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej jako kierownik grupy wyszkolenia obsług fabrycznych

kpt. Mieczyław Iskierko - 23.03.1939r. przybył z Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej jako kierownik grupy wyszkolenia obsług fabrycznych

kpt. Jan Zdun - 23.03.1939r. przybył z Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej jako kierownik grupy wyszkolenia obsług fabrycznych

por. Mieczysław Woiński - 23.03.1939r. przybył z Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej jako kierownik grupy wyszkolenia obsług fabrycznych

 

Opracował: Mikołaj Burdajewicz


Źródło: Z. Moszumański "Centra wyszkolenia obrony przeciwlotniczej 1921 - 1939) Pruszków 2003