Artyleria przeciwlotnicza » Etaty artylerii przeciwlotniczej

Etat baterii motorowej przeciwlotniczej typu A.
Etat baterii motorowej przeciwlotniczej typu A.

Baterie motorowe artylerii przeciwlotniczej, prócz 13 samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej w Równem, nie były samodzielnymi jednostkami w organizacji pokojowej. Były one organicznymi jednostkami artylerii przeciwlotniczej,  czynnych dywizji piechoty i brygad pancerno-motorowych na stopie wojennej.

 

Dnia 25 listopada 1935 roku Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu podjął uchwałę w sprawie wyposażenia, wszystkich czynnych dywizji piechoty w czterodziałowe baterie artylerii przeciwlotniczej o trakcji motorowej. Z kolei 17 grudnia 1936 roku na posiedzeniu KSUS rozpatrzono przedstawione przez Inspektora Obrony Powietrznej Państwa postulaty i uchwalono plan rozbudowy oraz unowocześnienia środków obrony przeciwlotniczej zgodnie, z którym dywizja piechoty posiadać miała baterię artylerii przeciwlotniczej uzbrojoną w sześć dział przeciwlotniczych 40 mm i 8 ciężkich karabinów maszynowych. Do wojny nie zdołano zwiększyć liczby dział z 4 do 6 w każdej z baterii.

 

Każda z baterii typu "A" składała się z czterech plutonów. Pluton uzbrojony był w jedną 40 mm armatę plot. wz. 1936. Zapas amunicji wynosił 4 jednostki ognia na każde z czterech dział. Jednostka ognia wynosiła 200 nabojów.

 

Zgodnie z planem mobilizacyjnym "W" - wszystkie baterie zmobilizowane zostały w alarmie, w grupie jednostek oznaczonych kolorem brązowym (podgrupa 2 - OPL). Formowanie baterii rozpoczęto 24 sierpnia 1939 roku o godz. 6. Poszczególne baterie osiągnąć miały gotowość bojową po upływie 24-44 godzin od rozpoczęcia mobilizacji. Łącznie zmobilizowano 31 baterii tylu A.

 

Etat baterii motorowej przeciwlotniczej typu A:

 

1. Dowódca baterii /kpt/

1 oficer broni /pistolet/, 1 bombardier kierowca, 1 kanonier ordynans /kbk z bagnetem/. 1 samochód osobowo - terenowy;

 

2. Poczet dowódcy:

 • 1 oficer zwiadowczy /por/, 1 bombardier kierowca, 1 kanonier ordynans /kbk z bagnetem/ i samochód specjalny zwiadowczy;
 • 1 podoficer strzelniczy /kpr/ z pistoletem;
 • 3 gońców na 3 motocyklach z koszem /pistolet/;
 • 1 podoficer chemiczny /kpr/ z pistoletem;
 • patrol sanitarny - 1 podoficer /kpr/, 2 sanitariuszy /kanonier/ - z bagnetami;
 • obsługa zapasowa - 1 kapral, 1 bombarier kierowca, 2 kanonierów. 4 karabinki/ samochód ciężarowy do 2t;

3. Drużyna łączności:

 • dowódca drużyny - 1 podoficer /plut/ - pistolet;
 • patrol telefoniczny - 1 podoficer /kpr/, 2 bombardierów kierowców, 2 kanonierów. Samochód specjalny z przyczepką telefoniczną. 1 kbk z bagnetem i 4 pistolety;
 • 2 patrole radiokorespondencyjne - 2 podoficerów /kpr/, 4 bombardierów w tym 2 kierowców 4 kanonierów. 2 samochody radio. 2 kbk z bagnetem i 8 pistolety;

4. Rzut ogniowy;

 

I PLUTON

 • 1 dowódca plutonou (por. - ppor.) + ordynans osobisty (kanonier z bagnetem), zwiadowcy i obserwatorzy (2 bombardierów w tym kierowca i 1 kanonier) + samochód osobowo terenowy jako samochód dowódcy plutonu - 3 karabinki z bagnetami;
 • sekcja pomiarowa - 1 ogniomistrz, 2 bombardierów (w tym kierowca), 1 samochód specjalny. 2 kbk z bagnetami;
 • obsługa działa - 1 plutonowy (działonowy), 1 kapral, 5 bombardierów (w tym 3 kierowców), 5 kanonierów, 1 samochód ciężarowy do 2 ton, 2 ciągniki C2P. Dodatkowo 1 przyczepa benzynowa, 1 przyczepa amunicyjna. 12 kbk z bagnetem. 1 armata 40 mm wz.36;
 • obsługa k.m. - 1 kapral, 2 bombardierów (w tym 1 kierowca), 1 kanonier. Samochód specjalny Polski Fiat 508/518 z ckm. 1 kbk z bagnetem i 3 pistolety'

II, III i IV PLUTON tak samo. 

 

5. Drużyna techniczno - gospodarcza

 • Starszy Ogniomistrz - szef

       Sekcja techniczna:

 • podoficer sprzętowy (ogniomistrz),
 • puszkarz (jednocześnie pdf broni - plutonowy),
 • patrol reparacyjny (1 plut., 1 kapr., 1 bomb w tym 1 elektrotechnik i 2 mechaników samochodowych) i 1 samochód specjalny.
 • Warsztat (1 plutonowy, 2 kaprali, 3 bombardierów, 2 kanonierów - w tym 1 mechanik, 1 elektromechanik, 1 tokarz, 1 blacharz, 1 ślusarz, 1 spawacz, 1 kowal, 1 kierowca samochodowy) - 1 samochód warsztatowy;
 • samochody na części zapasowe- 3 kanonierów kierowców, 3 samochody ciężarowe do 2 t, 2 przyczepki benzynowe,

 

 • Sekcja amunicyjna - 1 kapral, 6 bombardierów (w tym kierowcy) i 6 kanonierów (pomocnicy kierowców i obsługa amunicji jednocześnie). 6 samochodów ciężarowych do 2t oraz 2 przyczepki benzynowe.
 • Sekcja gospodarcza - 1 podoficer gospodarczy (1 plutonowy), kucharze i kuchnia polowa (1 bomb., 2 kanonierów),1 kuchnia polowa. Samochody gospodarcze (2 bomb., 2 kanonierów - w tym kierowcy), 2 samochody ciężarowe do 2 t (w tym samochód przykuchenny oraz kancelaryjno - bagażowy).

ŁĄCZNIE

 • 6 oficerów;
 • 1 starszy ogniomistrz;
 • 5 ogniomistrzów;
 • 9 plutonowych;
 • 19 kaprali;
 • 69 bombardierów;
 • 60 kanonierów;
 • 5 samochodów osobowo terenowych;
 • 16 samochodów ciężarowych do 2t;
 • 13 samochodów specjalnych;
 • 1 samochód warsztatowy;
 • 8 ciągników gąsienicowych C2P;
 • 8 przyczepek benzynowych;
 • 4 przyczepki amunicyjno - sprzętowe;
 • 1 przyczepka łączności;
 • 3 motokosze;
 • 103 karabinki z bagnetem;
 • 41 pistoletów;
 • 19 bagnetów;
 • 8 ciężkich karabinów maszynowych;
 • 4 armaty 40 mm wz.36;