Artyleria przeciwlotnicza » Biogramy

Biogramy O - Ś
Biogramy O - Ś

Olszewski Franciszek, ppor.

Urodzony 10 lutego 1914 r. Po ukończeniu szkoły średniej odbywał w latach 1934-1935 służbę wojskową w 9 baterii szkolnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie w okresie 1935-1937 w Szkole Podchorążych artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 1 października 1937 z przydziałem na stanowisko d-cy plutonu w 2 baterii 7 daplot. w Poznaniu. W okresie 15 II -31 V 1938 ukończył kurs specjalistyczny dla oficerów artylerii przeciwlotniczej w Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie. W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku oficera zwiadowczego 25 baterii artylerii przeciwlotniczej 25 DP. Uczestnik walk z Niemcami. Po przebiciu się do Warszawy uczestniczy w jej obronie na stanowisku oficera zwiadowczego 25 baterii potem od 25 IX 1939 d-ca 81 baterii artylerii przeciwlotniczej. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Dalsze losy n/n

 

 

 

Ostaszewski Marian Jan - , por. art. 
Urodzony 24 stycznia 1909 roku. Po ukończeniu szkoły średniej od 1930-1931 w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie, gdzie odbywał przeszkolenie unitarne. W latach 1931-1933 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 15 VIII 1933 z przydziałem do 2 pal w Kielcach na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1936. Przeniesiony następnie do 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie, gdzie był d-cą plutonu w baterii łączności. Ukończył z wyróżnieniem w okresie 15 XI 1938-14 II 1939 kurs samochodowy dla oficerów Po mobilizacji w VIII 1939 przydzielony na stanowisko d-cy mobilizowanej przez 1 paplot. 28 baterii art. plot. przydzielonej do 28 DP. Baterią dowodził podczas kampanii wrześniowej 1939. Brał udział w walkach z wrogiem w rejonie Pabianic, potem pod Przyłękiem. Najprawdopodobniej poległ w okolicach Cyrusowej Woli.

 

 

 

Pabich Władysław, ppor. art. 
Urodzony 03 stycznia 1912 roku w Pabianicach, gdzie ukończył w 1933 gimnazjum i zdał maturę. W latach 1933-1934 odbywał służbę wojskową w 2 baterii szkolnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Praktyki odbywał w 5 pac w Krakowie. Następnie w okresie 1934-1936 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 15 X 1936 z przydziałem do 1 pułku artylerii przeciwlotniczej w Warszawie na stanowisko d-cy 5 plutonu 5 baterii II dywizjonu. Podczas wojny obronnej we IX 1939 d-ca 116 baterii 103 dywizjonu półstałego art. plot. 75 mm. Uczestnik obrony Warszawy. Poległ na Pradze 24 IX 1939. Pochowany na cmentarzu Powązki w Warszawie.

 

 

 

Pałyga Stanisław, por. art.

Urodzony 4 maja 1910r w Grabowcu, pow. stopnicki. s. Antoniego i Józefy z Bogalów. Absolwent Gimnazjum Matematycznego w Kielcach (1930) i SPArt. (1933). Pełnił służbę w 8 pac. W 1939 ofic. zwiad. 5 baterii art. plot. (6 daplot). Więzień obozu w Starobielsku. Zamordowany w Charkowie przez NKWD w 1940r, pogrzebany w Charkowie- Piatichatkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paszkiewicz Stanisław - , kpt. art. 
Urodzony 22 czerwca 1903 roku. Uczęszczał do gimnazjum. W latach 1925-1926 odbywał kurs unitarny w Szkole podchorążych Piechoty w Warszawie, potem w latach 1926-1928 w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 15 VIII 1928 z przydziałem do 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1931. Następnie d-ca baterii. W okresie od 16 IX -16 XI 1935 ukończył kurs samochodowy dla oficerów przy 1 paplot. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. art. 19 III 1937. Następnie do 1939 d-ca baterii szkolnej kierowców w 1 paplot. Od VIII 1939 d-ca 3 baterii dywizjonu samochodowego artylerii przeciwlotniczej  75 mm zmobilizowanego przez 1 paplot. i skierowanego 24 VIII 1939 na Ślask z przydziałem do GO „Śląsk” W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 3 baterii 1 dywizjonu samochodowego art. paplot. W dniu 2 IX 1939 wraz z baterią przybył z rejonu Katowic do Dęblina z zadaniem obrony przeciwlotniczej mostów i magazynów uzbrojenia w Stawach w rejonie Dęblina. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 jego losy n/n

 

 

 

Pawlak Bronisław Tadeusz, ppor. art.  

Urodzony 7 września 1915 roku w Kaliszu,s. Stanisława i Józefy z Suwałów.  Absolwent gimnazjum w Kaliszu (1936) i SPArt. (1938). Mianowany ppor. w 1938 z przydziałem do art. plot. (9 DAPLOT) na stanowisku dowódcy plutonu 2 baterii.  W 1939 w obronie Twierdzy Brześć. Zamordowany w Katyniu przez NKWD w 1940r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pawłowski Jan Maciej, kpt. art. 
Urodzony 13 grudnia 1904 roku. Ukończył gimnazjum i zdał maturę. W latach 1922-1923 w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, gdzie odbywał przeszkolenie unitarne. W latach IX 1923-VII 1925 w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 1 VII 1925 z przydziałem do 5 pac w Krakowie na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 VII 1927. Ok. 1930 przeniesiony do 5 daplot. w Krakowie na stanowisko d-cy baterii. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. art. 1 I 1935.W okresie 16 IX – 16 XI 1935 ukończył kurs samochodowy przy 1 paplot. w Warszawie, a w okresie 15-27 II 1937 przebywał na kursie zapoznawczym ze sprzętem przeciwlotniczym 40 mm w 1 paplot. W latach 1938-1939 oficer sztabu w Grupie Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie. W wojnie obronnej we IX 1939 d-ca OPL w sztabie lotnictwa Armii „Poznań”. Brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym Armii „Poznań”, potem w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy jego losy n/n

 

 

 

Pawłowski Stefan, ppor. art. 
Urodzony 2 sierpna 1914 roku w Straszawie pow. Nieszawa. W 1933 ukończył szkołę średnią. W latach 1933-1934 w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie, gdzie przeszedł przeszkolenie unitarne. Następnie od X 1934 do VIII 1936 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Od VIII 1934 do x 1934 odbywał praktyki w 1 p. art. plot w Warszawie. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 15 X 1936 z przydziałem do 1 p. art. plot. na stanowisko d-cy 2 plutonu w 2 baterii I dywizjonu. W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział w pod Mławą, potem w obronie Warszawy. Dowodził wówczas 81 baterią art. plot. 40 mm. Poległ 25 IX 39 na Pradze. Pochowany na cmentarzu Powązki w Warszawie.

 

 

 

 

Pęski Marian, ppor. art.

Urodzony 9 marca 1917r w Charkowie, s. Eliasza i Jadwigi. Absolwent Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Żyrardowie (1935), SPRArt. we Włodzimierzu Woł. (1936) i SPArt. w Toruniu (1938). Przydzielony do 1 paplot. W 1939 służył jako ofic. zwiad. 1 dyonu art. plot. ciężkiej zmot. w GO „Jagmin” w składzie Armii „Kraków”. Zamordowany w Charkowie przez NKWD w 1940r/

 

 

 

 

 

 

 

Piasecki Wiktor Stanisław, ppor. rez. art. 
Urodzony 22 sierpnia 1912 roku. W okresie IX 1933-VI 1934 odbywał służbę wojskową w 5 baterii szkolnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie do IX 1934 praktyki w 19 pal w Nowowilejce. Przeniesiony do rezerwy we IX 1934. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. art. z starszeństwem 1 I 1937 z przydziałem mobilizacyjnym do 26 pal w Skierniewicach. Ewidencyjnie podlegał PKU Grodzisk Maz. W okresie 1 VII-24 VIII 1938 przebywał na kursie specjalizującym dla ppor. rez. art. pplot. w 1 paplot. w Warszawie. W 1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 1 paplot. w Warszawie i przydzielony do mobilizowanego 109 plutonu art. plot 40 mm. W kampanii wrześniowej 1939 d-ca 109 plutonu art. plot. przydzielonego do OPL Warszawa. Jego pluton wchodził w skład grupy „Mosty”. Bierze udział w obronie Warszawy. Dalsze losy n/n

 

 

 

Piotrowski Adam Tomasz, kpt. art.  

Urodzony 17 grudnia 1904 roku w Rzędzinie, pow. tarnowski, s. Tomasza i Marii z Kiełbasów.W WP od 1925, ukończył SPchor. w Warszawie (1926) i OSArt. w Toruniu (1928). Mianowany ppor. ze starsz. 15 VIII 1928, por. ze starsz. 1 I 1931. Służył w 5 samodz. dyonie art. plot. jako młodszy ofic. baterii, instruktor i dca baterii. Zamordowany w Katyniu w 1940 przez NKWD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Płodowski Józef Franciszek, kpt. art. 
Urodzony 02 lutego 1907 roku. Po zdaniu matury odbywał w latach 1924-1926 służbę wojskową  w Batalionie Podchorążych Piechoty, gdzie ukończył przeszkolenie na kursie unitarnym. W latach 1926-1928 w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 15 VIII 1928 z przydziałem do 1 paplot w Warszawie na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 01 I 1931. Po ukończeniu kursu dla dowódców baterii mianowany d-cą 3 baterii w 1 paplot. Był instruktorem na kursie instruktorskim dla oficerów Art. Plot. w 1 paplot. Do stopnia kpt. awansowany 19 III 1937. W kampanii wrześniowej 1939 dowodził 8 baterią art. plot. Brał udział w obronie Modlina, gdzie dowodził obroną przeciwlotniczą twierdzy. Podczas okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie. Czynny w konspiracji ZWZ/AK. Od II 1940 do I 1944 był k-dtem Rejonu II w obwodzie V AK Mokotów. Jednocześnie od 1942 organizator i kierownik Referatu Obrony Przeciwlotniczej w dziale Operacyjno-Taktycznym Wydziału Lotnictwa KG AK. Uczestnik Powstania Warszawskiego 1 VIII - X 1944. Awansowany do stopnia mjr sł. st. art. Po upadku powstania w niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagu II Woldenberg. Po uwolnieniu z zniewoli w II 1945 powrócił do kraju. W 1945 wcielony do służby w LWP. Awansowany do stopnia ppłk. W II 1946 zwolniony z wojska. Pracował w zawodzie cywilnym. Działał w środowisku kombatanckim. Zmarł w Warszawie 10 IX 1996 roku.

 

 

 

Popowicz Stanisław, kpt. art.  

Urodzony 27 kwietnia 1895 roku we Lwowie, s. Teodora i Józefy z Baranowskich. W latach 1914–1916 służył w armii austriackiej. W WP od 1918. Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach 5 pap i 12 pac oraz obrony Lwowa. Mianowany ppor. ze starsz. 1921. Po wojnie służył w 9 pap i 1 paplot. Ukończył OSTopograf. (1924). Od 1938 II oficer sztabu Grupy Art. Plot. Odznaczony medalami 1918–1921 i 10-lecia. Zamordowany w Charkowie przez NKWD w 1940r. 

 

 

 

 

 

 

 

Raniewicz vel Szram Jan, por.
Urodzony 14 września 1906 roku. Absolwent szkoły średniej. W latach 1929-1930 w Batalionie Podchorążych Piechoty w Różanie, gdzie odbywał przeszkolenie na kursie unitarnym. W latach 1930-1932 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 15 VIII 1932 z przydziałem do  4 pac w Łodzi na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1935. Przeniesiony z 4 pac do 1 pplot. W Warszawie. W okresie 15 II -31 V 1938 ukończył kurs specjalizujący dla oficerów zawodowych artylerii przeciwlotniczej w Warszawie. Przeniesiony w 1938  do 9 Dywizjonu Art. Plot. W okresie 1938-1939  d-ca 3 baterii w 9 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Brześciu nad Bugiem. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku  d-cy 9 Samodzielnej Baterii Art. Plot. przydzielonej do specjalnej grupy obrony przeciwlotniczej  pod dowództwem ppłk-a I. Kobielskiego dla obrony mostów na Wiśle w Dęblinie i składnicy uzbrojenia w Stawach. Wraz z baterią 19 IX 1939 przekroczył granice węgierską, gdzie został internowany. Po ucieczce z obou przybył do Francji, a następnie do Szkocji. Brał udział w walkach na Bliskim Wschodzie w ramach 8 paplot. od 1944 pełnił funkcję pułkowego oficera oświatowego. W 1947r, wrócił do kraju. Dalsze losy n/n

 

 

 

 

Rylski Czesław Witold, kpt.

Urodzony 26 marca 1912 w Suwałkach. syn Edmunda i Racheli z Mystkowskich. Absolwent suwalskiego Gimnazjum imienia Karola Brzostowskiego (1931) i Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. Służył w 22 pal. Podporucznik mianowany 15 VIII 1934, porucznik 19 III 1939. W 1939 r. oficer administracyjno - gospodarczy 8 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej w Toruniu. Zamordowany w Katyniu w 1940 przez NKWD.

 

 

 

 

 

 

 

Sidorowicz Longin, pchor. art. 
Urodzony w 1917 roku. Ukończył gimnazjum. Po zdaniu matury uczestniczył w II kursie przeszkolenia obsług fabrycznych armat przeciwlotniczych w VIII Grupie – 8 Pułk Piechoty Legionów w Lublinie. Dla szeregowych z cenzusem. W latach 1938-1939 służbę wojskową w Szkole Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej w Trauguttowie. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział w składzie 81 baterii art. plot. Walczył w obronie Warszawy. Poległ w walce 13 IX 1939.

 

 

 

 

 

Smoliński Józef , ppor. art.

Urodzony 3 maja 1914 roku w Brześciu Kujawskim, pow. włocławski, s. Józefa i Małgorzaty z Osińskich. Absolwent Korpusu Kadetów nr 2 w Chełmnie (1934) i SPArt. (1936). Mianowany ppor. w 1936. Służył w 9 daplot na stanowisku dowódcy plutonu 5 baterii.  Zamordowany w Charkowie przez NKWD w 1940r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliwoda Stanisław Władysław, kpt. art. 

Urodzony 04 maja 1907. Ukończył gimnazjum. W latach 1927-1928 odbywał służbę wojskową w 1 pan w Warszawie, potem w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie w latach 1928-19309 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 15 VIII 1930 z przydziałem do 5 dak w Oświęcimiu na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1933. Przeniesiony po 1934 do 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie. W okresie od 16 IX 1935-16 XI 1935 przebywał na kursie samochodowym dla oficerów przy 1 paplot. Następnie d-ca plutonu, potem 12 baterii w IV dywizjonie 1 paplot. Awansowany do stopnia kpt. 19 III 1939. Od 24 VIII 1939 służy w 11 zmotoryzowanym dywizjonie art. plot. zmobilizowanym przez 1 paplot. Podczas kampanii wrześniowej 1939 dowodził 1, a następnie 3 baterią 11 dyw. zmot. paplot. Walczył z Niemcami w rejonie Dęblina i na przedpolach Warszawy. Po kapitulacji oddziałów polskich prawdopodobnie w niewoli niemieckiej.
Dalsze losy nieznane. 

 

 

 

Stawin Jerzy. Por. 

Urodzony 4 grudnia 1909 roku w Ostrołęce, s. Mikołaja i Heleny z d. Kempfi Absolwent SPPiech. w Komorowie (1929), SPArt. w Toruniu i Wydziału Mechanicznego PW (1938). Por. mianowany od 1 I 1935. Przeniesiony z 1 pac do 1 paplot., następnie do Instytutu Technicznego Uzbr. Żonaty z Zofią z Sadowskich, miał dwoje dzieci. Brat Michała. Zamordowany przez NKWD w 1940r, w Katyniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szmigielski Zygmunt, ppor. rez.

Urodzony 20 marca 1914 roku w Ogrodach pow. kaliski, s. Feliksa i Justyny z Przedborskich. Absolwent Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu (1934) i SPRArt. we Włodzimierzu Woł. (1935). Pracownik Junackich Hufców Pracy w Grodnie. Ppor. mianowany 1 I 1937, przydzielony w 1939 do 7 daplot. Kawaler. W nie wyjaśnionych okolicznościach wzięty do niewoli sowieckiej. Zamordowany w Katyniu przez NKWD w 1940r. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej NKWD nr 032/2 z 14.04.1940r. Ekshumowany z dołu śmierci, zidentyfikowany pod numerem 2930, pochowany w bratniej mogile, prawdopodobnie czwartej. 

 

 

 

Światopełk-Mirski Leon, por.

Urodzony 21 października 1903 r. w Kazaniu. Syn Witolda i Józefy. Od września 1930 do lipca 1931 odbył służbę wojskową na V kursie w 2 dywizjonie 4 baterii szkolnej Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Praktyki odbywał w 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Wilnie. W stopniu plutonowego podchorążego rezerwy artylerii przeniesiony do rezerwy. Od października 1931 do sierpnia 1933 uczył się w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Pd 15 sierpnia 1933 awansowany na stopień podporucznika służby stałej artylerii z przydziałem do 3 Pułku Artylerii Ciężkiej w Wilnie na stanowisko młodszego oficera baterii. 19 marca 1937 awansowany do stopnia porucznika i przeniesiony do 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie. W wojnie obronnej 1939 wziął udział jako dowódca 2 baterii 101 dywizjonu art. przeciwlotniczej. Brał udział w obronie Warszawy. W konspiracji od 1939. W powstaniu warszawskim dowodził oddziałem AK na terenie Mokotowa. Zginął 6 sierpnia 1944 zamordowany przez Niemców wraz z żoną, cywilami i częścią swoich oficerów w podwórzu domu przy ul. Skolimowskiej 5.